Styret fo Meløy Miljøbutikk

Styret for Meløy Miljøbutikk


Leder: Gustav Andersen, på valg 2028

Lars Gjøviken, på valg 2028

Hermann Andersen, på valg 2026

Ellinor Høgset, på valg 2026

Hermann Andersen, på valg 2026

May Brun, på valg 2026

Edith Pedersen, daglig leder